วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เคียวตัดทะลายปาล์มน้ำมันด้วยเครื่องตัดหญ้า

เคียวตัดทะลายปาล์มน้ำมันใช้ระบบส่งกำลังด้วยเครื่องตัดหญ้า ผลงานที่ภาคภูมิใจของพวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ปี 2550 โดยมีนักศึกษา 1. นายภิญโญ รักกะเปา 2. นายศุภศักดิ์ ภิญญานิล 3. นายพุทธิภูมิ จินตรารักษ์ และครูที่ปรึกษา 1.นายวิวัฒน์ รอดเกิด 2.นายนพดล ชูสิทธิ์ 3.นางทัศนีย์ พงศ์โสภาคลิก ชม VDO สาธิตการทำงานของเคยวตัดทะลายปาล์มน้ำมัน